Юлія Нища

сервіс-менеджер

 

Yulia Nyshcha – menadżer usług

Edukacja:

  • 2012 – 2015 – Czerwonogradzka Wyższa Szkoła Górniczo-Ekonomiczna, Specjalność – Księgowość.
  • 2015 – 2018 – Rówieński Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Gospodarki Przyrodniczej, Specjalność: Przedsiębiorczość, handel i wymiana.
  • Od 2017 – Pracuje w klinice stomatologicznej SYMBIOTYKA jako menadżer serwisu.