Konsultacja stomatologiczna we Lwowe

Każdorazowo pierwsza wizyta pacjenta rozpoczyna się od szczegółowej konsultacji medycznej. W zależności od rodzaju i skali problemu z jakim zgłasza się Pacjent stosowane są dwie metody diagnozy:

  • diagnoza podstawowa: na którą składa się wnikliwy ogląd stanu uzębienia Pacjenta oraz zalecany plan profilaktyczno – leczniczy;
  • diagnoza zaawansowana: w zależności od rodzaju i poziomu komplikacji składa się z pantomograficznego zdjęcia RTG lub komputerowego zdjęcia tomograficznego, analizy funkcjonalnej uzębienia, następnie zalecanego planu profilaktyczno – leczniczego.