Lviv, st. Kubiyovycha, 29

Get directions

Lviv, Chervonoi Kalyny avenue, 58

Get directions

 

 

symbiotyka

Contact

UK

tel.: +44(0)1985 250181
e-mail: dental@symbiotyka.com


Work schedule

Mon – Fri: 0900 – 1900

Address

Central office

Lviv, st. Kubiyovycha, 29
79011, Ukraine

Sykhiv department

Lviv, Chervonoi Kalyny avenue, 58
79070, Ukraine